Aktualizace číselníků z internetu

1Spusťte program WinMed®

2V hlavním menu programu klikněte na ČÍSELNÍKY

3Spusťte funkci AKTUALIZACE ČÍSELNÍKŮ VZP Z INTERNETU

4Pokud nejste připojeni k internetu, tak WinMed minimalizujte, proveďte připojení k internetu, a znovu WinMed® maximalizujte

5V otevřeném okně klikněte na tlačítko NAČÍST ČÍSELNÍKY Z INTERNETU nebo PROVĚŘIT PROTI INTERNETU (W1)

6V dalším okně klikněte na tlačítko Start

7Vyčkejte, dokud nebudou číselníky kompletně staženy – to bude signalizováno hlášením s tlačítkem OK

8Po kliknutí na OK bude probíhat aktualizace sazebníků

9Objeví se hlášení, že aktualizace číselníků byla úspěšně dokončena, pak klikněte na OK, proběhne ještě přecenění dokladů následované dalším OK

10To je vše, okno můžete uzavřít, budete zpět v hlavním menu WinMedu®.

Jsme členem Registru solventních firem, který je znamením bezpečného a korektního obchodního vztahu se stávajícími i potencionálními klienty. Registr zahrnuje společnosti, které prokazují svou finanční stabilitu, dobrou platební morálku, solventnost a spolehlivost.