Novinky

  • 17. 5. 2018 / GDPR

Vážení zákazníci,

v souvislosti s obecným nařízením na ochranu osobních údajů, neboli GDPR, je potřeba provést aktualizaci smluv o údržbě programového vybavení WinMed®² a poradenské službě, které s Vámi máme uzavřené. Původně jsme měli tento dodatek smlouvy rozesílat již v tomto týdnu, ale právní kancelář Stuchlíková & Partners, kterou jsme vypracováním dodatku pověřili (a která zároveň provedla GDPR audit v naší společnosti a GDPR audit programu WinMed®²), ještě zasílala nějaký podstatný dotaz Úřadu pro ochranu osobních údajů, a aktuálně čeká na odpověď. Jakmile tedy budeme tuto informaci od Úřadu mít, začneme dodatek ke smlouvě rozesílat poštou na Vaše adresy. K dopisu přiložíme odpovědní obálku, prostřednictvím které nám následně budete moci zaslat jeden Vámi potvrzený výtisk dodatku bezplatně zpět.

Starší příspěvky
Jsme členem Registru solventních firem, který je znamením bezpečného a korektního obchodního vztahu se stávajícími i potencionálními klienty. Registr zahrnuje společnosti, které prokazují svou finanční stabilitu, dobrou platební morálku, solventnost a spolehlivost.