WinMed®²

WinMed®² je komplexní počítačový program pro lékaře řešící veškerou potřebnou agendu soukromých ordinací a ambulantních klinik. Je následníkem předchozího programu WinMed®, který byl uveden na trh již v roce 1995. WinMed®² převzal ze svého předchůdce všechny osvědčené vlastnosti, je ale postaven na nejnovějších technologiích a robustní SQL-databázi, a má zcela nový vzhled s přehlednou pracovní plochou ve stylu programů MS Office.

WINMED®² VÁM UMOŽNÍ:
 • Vést kartotéku pacientů
 • Vést dekurs, zaznamenávat nálezy, psát lékařské zprávy
 • Registrovat pacienty pro kapitační platbu
 • Vykazovat provedené výkony (a současně sledovat náklady na výkony)
 • Vytvářet dávky s vyúčtováním pro zdravotní pojišťovny
 • Vystavovat účtenky při platbě za hotové
 • Vystavovat recepty
 • Vyplňovat nejrůznější tiskopisy (žádanky na vyšetření apod.)
 • K nálezům připojovat dokumenty různého typu (snímky, texty, obrázky)
 • Tisknout a zobrazovat řadu statistik včetně grafického znázornění
 • Komunikovat s externími programy pro obsluhu přístrojů (EEG, EKG, Spirometr, Ultrazvuk atd.)
 • Pracovat v síti
 • Zpracovávat několik zdravotnických zařízení (IČZ), s týmy lékařů a sester různých odborností, současně
 • Načítat elektronické laboratorní výsledky a ukládat je do karty pacienta
 • Pracovat s digitálními archivy fotografií a obrázků
 • Aktualizovat číselníky VZP pomocí internetu
 • Zasílat pozvánky na vyšetření prostřednictvím e-mailu nebo SMS zpráv (jak jednotlivě, tak hromadně)
 • V přehledné podobě evidovat termíny objednání pacientů
 • Vést diář pro více lékařů současně
 • Převádět data do běžně užívaných formátů (PDF, DOC, XLS, TXT)
 • … a efektivně organizovat data Vaší ordinace, neboť WinMed® je navržen tak, aby rostl s Vámi

Produktové stránky

Podívejte se na www stránky programu WinMed®. Naleznete zde podrobnější informace o programu a jeho verzích pro jednotlivé lékařské odbornosti, včetně nespočtu dalších obrázků a zajímavostí.

WINMED.CZ

Pokud máte zájem o on-line ukázku programu, vyplňte jednoduchý formulář ZDE, zavolejte nám na telefonní čísla 388 310 863, 388 310 864 nebo nám napište na info@dataplan.cz

Jsme členem Registru solventních firem, který je znamením bezpečného a korektního obchodního vztahu se stávajícími i potencionálními klienty. Registr zahrnuje společnosti, které prokazují svou finanční stabilitu, dobrou platební morálku, solventnost a spolehlivost.